Річний звіт директора

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Відповідно до ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування керівників загальноосвітніх закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178 директор школи прозвітував про свою діяльність протягом 2016 – 2017 навчального року.

         Забезпечено стабільне функціонування навчального закладу протягом навчального року. Випускники 9 –го класу, 14 учнів успішно закінчили школу та продовжать навчання у 10 класі, ВНЗ I-II рівня акредитації, інших навчальних закладах міста.

 Забезпечено  виконання Типових навчальних планів, за якими працювала школа, зокрема: Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011р. №572 із змінами згідно наказу МОН України від 16.04.2014р. №460; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженого наказом МОН молодь спорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 12.12.2014 №1465; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів IIIступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами , внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657

Варіативна частина складає 31,5 години, що дає можливість учням у засвоєнні додатково знань з природничо – математичного циклу, основ психології, сімейних цінностей та історії України.

      Навчально – виховна робота:

    У 2016 - 2017 навчальному році головними завданнями системи загальної середньої освіти, а значить і педагогічного колективу нашого навчального закладу, стало впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Виконання завдань, спрямованих на реалізацію Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років  та Концепції  профільного навчання в старшій школі. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу щодо якості навчальних досягнень учнів, результативності їх участі в різноманітних інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах, МАН. Підвищення якості освітніх послуг, здійснення заходів щодо підготовки учнів 11 класу до вступних випробувань до ВУЗів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів у формі тестування.

       Протягом минулого навчального року  педколектив школи - інтернату продовжив  роботу  над вирішенням  пріоритетного  завданням - підвищення ефективності та якості уроку як важливої складової розвитку самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій.

       Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному,інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню   комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної школи.   Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку вчителі широко впроваджували  у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовували інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної  діяльності.

Освітній процес у 1-4 класах педагогами спрямовувався на  формування в учнів ключових і предметних компетентностей. Вчителі   Безкровна І.М., Булана І.В., Проскуріна В.О,. Новікова Н.Л активно  впроваджували сучасні цифрові, ігрові  та інтерактивні технології. Найефективнішими вважали  «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Дерево рішень», «Займи позицію», «Прогнозування за ключовими словами», «Перехресна дискусія», «Сенкан», роботу в парах та групах.  Саме завдяки їх застосуванню підвищувалася результативність навчання, розумова та творча активність наших вихованців.

    Створити відповідну атмосферу, «розширити» рамки уроку педагогам  допомагали ІКТ.

    Уроки з мультимедійною підтримкою використовувалися для посилення навчального ефекту,як пояснювально-ілюстративний метод навчання. На таких уроках педагоги застосовували презентації, фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів,педагогічних програмних засобів у режимі демонстрації тощо.

    Піклуючись про здоров’я і фізичну досконалість учнів початкових класів вчителі впроваджували здоров’язбережувальні технології, вводили в режим навчальних занять фізичні паузи, фізкультхвилинки, хвилинки відпочинку (руханки, дихальні вправи).

       Чи не найулюбленішим заходом у нашій школі  став майстер –клас вчителів початкової щколи, який став тижнем радості, успіху та яскравих вражень.

         Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.       Змістовні заходи, захопливі хвилини кожного уроку стали яскравою подією у житті початкової школи.

 

     Всі колеги продемонстрували компетентність щодо впровадження інноваційних  підходів до різних етапів уроку і нових видів технологій в навчанні. Презентували власний досвід роботи, обговорили переваги впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;шукали власні зернини розвитку професійної компетентності;зробили «роботу над помилками» та намітили шляхи вдосконалення до кожного окремого уроку.

         Вчителі суспільно-гуманітарного циклу активно впроваджували на уроках   нові технології, а саме: проектні, інформаційно-комунікативні, інтерактивні, технології розвитку критичного мислення та інших. Вважаючи, що проблемно-пошукове навчання передбачає створення найкращих умов для розвитку креативності, саморозвитку та  життєтворчості особистості   учня, вчителі Компанієць Т.Г., Смєльцова Н.В., Василенко М.В.  апробовували у роботі  з учнями  проблемні методи, діалог між учнями і вчителем,стимулювали самопізнання і самовдосконалення вихованців у різних видах діяльності; використовували гнучкість форм організації індивідуальної , парної , групової та колективної роботи; надавали можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.

 Педагоги  протягом  року провели відкриті уроки в рамках майстер – класу вчителів суспільно- гуманітарного циклу, цікаві пізнавальні заходи різноманітних форм (медіапроекти, інтелектуальні марафони, конкурси, вікторини, телерепортажі, інсценізації, електронні презентації, літературно-музичні композиції).

Одним  із найважливіших пріоритетів  в своїй  роботі педагоги вважали плекання любові до рідної мови, історії та  культури свого народу.  Показниками такої роботи стали Шевченківські дні, День рідної мови та української писемності,ювілейні літературні дати.

Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, 2016 рік був проголошений Указом Президента України № 641/2015 Роком англійської мови в Україні. Тому знання англійської мови стало ще більшим пріоритетом у нашій школі. Адміністрацією було розроблено ряд заходів для досягнення поставленої цілі. Вчителі Скакаліна Т.В., Котенко З.Г. провели цікаві заходи в рамках тижня « Пять днів з англійською мовою».

 

  Вчителі предметів природничо-математичного циклу на початку 2016-2017 навчального року визначили пріоритетні напрямки своєї педагогічної діяльності: 

- диференційований підхід до навчання, використання завдань різного ступеня складності;

 - колективні, групові, індивідуальні методи роботи;

 - нестандартні форми проведення уроків;

- творче застосування знань учнів на практиці – захист творчих робіт, проектних завдань тощо.  Вважаючи, що необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, Абрамова Н.В., Борисенко М.М., Соколова Е.Т. постійно долучали  учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально- пізнавальної діяльності.

 

Вчителі протягом навчального року  підготували низку цікавих нестандартних уроків, в яких учні 5-11 класів активно та творчо працювали, показуючи при цьому свою зацікавленість кожним предметом.

Учням були запропоновані конкурси інтелектуальних змагань, в яких вони проявили свої різні здібності творчого пошуку в математиці, фізиці, біології  та інформатиці. Цікавим є те, що учні з задоволенням виконували кожне завдання, поєднуючи при цьому знання з різних предметів, що вивчаються в школі, вдосконавлювали свої вміння та навички при роботі з  інтерактивною  дошкою.

Відвідані уроки та позакласні заходи  показали, що рівень викладання в основному відповідає вимогам сучасного уроку, оскільки педагогами  було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи, використання сучасних технологій в оптимальному поєднанні із запровадженням елементів проблемного навчання з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів.

       Динаміка  навчальних досягнень вихованців систематично відстежувалася адміністрацією шляхом проведення моніторингу з базових предметів з метою виявлення об’єктивного рівня якості знань, організації корекційної роботи та подальшого контролю набутих досягнень учнів.

За підсумками 2016-2017 навчального року з 299 учнів 1-11 класів:

- 39 учнів 1-го класу вербально оцінені;

- 260 учнів 2-11 класів атестовані;

 Високий рівень компетентності  показали -  21  учень (8 %), 

  достатній – 109 (42%);

 середній – 130 учнів  (50%).

Нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у

навчанні»  - 21 ;

- 14 учнів закінчили 11 клас та пройшли ЗОН.

Показники 2015-2016 року були такими

високий рівень-21 учень(10,3%)

 достатній – 122 (46,4%);

 середній – 112 учнів  (43%)

 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в кожному класі є резерв дітей, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися 7 учнів(0,3%), які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні -23 вихованців  (8,8%).

     На достатньому рівні освітньої діяльності протягом багатьох років тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової ланки, що свідчить про професіоналізм учителів, їхній творчий пошук.

 Слід вказати на зниження якості навчальних досягнень в 5- 10класах  на 6,7%,  ніж минулого року.

     Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З метою підвищення якості освіти всіх учасників навчально-виховного процесу  

        вчителям  в 2017–2018 навчальному році необхідно:

 

 продумувати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

-    сплановувати роботу з творчими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

-    залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

-    під час організації навчально-виховного процесу на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

-  застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

-  при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті.

             Виховна робота:

    Педагогічний колектив школи працює над головною метою національної системи освіти України – створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, виховання покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Школа йде шляхом оновлень у системі виховання, ставлячи перед собою мету – підвищення якості виховання кожної дитини з максимальним урахуванням її здібностей, нахилів, інтересів, стану здоров’я.

Цілісний зміст шкільного життя – традиції, самоуправління, цікава творча діяльність, дружба і співробітництво, участь у вирішенні проблем школи – формула виховної роботи нашого закладу.

      Ефективність результатів, що досягаються, та успіх будь-якої діяльності багато в чому залежить від того, наскільки компетентно ця діяльність планується. Основою для планування виховної роботи є цілі та завдання, висунуті в нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки України: Законів України « Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Державної національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття», Концепції виховання, Національної доктрина розвитку освіти, наказів та розпоряджень  Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровської обласної ради.

     Виховна система школи – явище динамічне, воно народжується, удосконалюється, оновлюється і, як будь яка діяльність, не може реалізовуватись без принципів, мети та основних завдань.

Основні принципи виховання:

{C}·     Колектив формує яскраву неповторну людину.

{C}·     Принцип гуманізації та демократизації.

{C}·     Принцип самоорганізації, самоврядування та рефлексії.

{C}·     Підтримання зв’язку з життям.

{C}·     Гармонія інтересів, потреб і бажань учнів.

{C}·     Творчість – основа діяльності.

Мета виховної діяльності:

{C}-         створення умов  для реалізації творчого потенціалу особистості;

{C}-         формування  освіченої, творчої особистості, здатної до самовдосконалення, самореалізації;

{C}-         виховання  свідомого громадянина України;

{C}-         формування цілісної  особистості, яка має такі риси, як доброта, гуманність, милосердя,   толерантність, совість, чесність,  порядність;

{C}-         виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок  здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного, психічного здоров'я;

{C}-         посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним     закладом.

   Основні завдання  виховної роботи закладу:

1.  Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3.  Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4.  Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5.  Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6.  Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7.  Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

 8.  Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

     Виходячи з цих цілей та завдань виховна робота планується  та здійснюється за такими пріоритетними напрямками: громадянське, національне, правове, патріотичне, превентивне, моральне, естетичне та екологічне виховання. Кожна складова - це життєво необхідний елемент, без якого неможливо досягти кінцевого результату.

     Сучасна демократія вимагає від людини готовності і здатності до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов'язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни. Ці пріоритети передбачають орієнтацію на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості. Саме  громадянське виховання, метою якого є формування вільного, свідомого громадянина, інноваційної особистістості, активної життєвої позиції учня, посідає важливе місце у виховному процесі. Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовувався шляхом проведення низки заходів: відкрита думка «Молодь ХХI століття. Проблеми. Перспективи», обговорення питання «Учнівське самоврядування-інструмент для власного розвитку», ділова гра «Виборча компанія» (вибори класних органів учнівського самоврядування),  дискусія  «Чи можуть бути права без обов’язків?», обмін думками «Утверджую в собі людину – громадянина», усний журнал «Символи нашого народу», диспут «Захист Вітчизни  – твій святий обов’язок чи вимушена необхідність?», виховна година «Краса і велич символів державних», бесіда – роздум «За що шанують українців», обговорення «Громадянська позиція, права та обов’язки громадян», історична сторінка «Значення символіки, історія та сучасність», дебати « Моя причетність до розбудови України».

     Поряд з традиційними формами виховної роботи своє місце посідає шкільне учнівське самоврядування - об’єднання учнів, завдання якого є формування у підлітків відповідальності, самостійності, активної життєвої позиції,  організаторських здібностей, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Організаційно-функціональну структуру учнівського парламенту очолює Президент та шкільне міністерство (з представників учнівських колективів 7 – 9 класів).

     Формування  високої патріотичної свідомості, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому і покладено в основу національно –патріотичного виховання, яке є важливим сектором навчально-виховного процесу школи-інтернату. Основними документами національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є укази Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». За основу цього напрямку роботи була взята Концепція  національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Національно –патріотичне виховання у 2016-2017 н. р. знайшло відображення у проведені заходів, присвячених Дню Перемоги, Дню захисника України, Дню Українського козацтва,  Дню визволення Дніпропетровська і України  від німецько-фашистських загарбників, Дню Гідності та Свободи, Дню Соборності України, Дню Героїв Небесної Сотні.

               Важливим аспектом формування національної самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови.  В закладі пройшов  День української писемності та мови «До мови серцем пригорнись», Міжнародний день рідної мови «Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті».

  Ефективність національно-патріотичного виховання значно посилюють віртуальні екскурсії історико-краєзнавчими музеями України, відвідування визначних історичних місць. У цьому році учні побували на екскурсії в місті Полтава, в селищах Магдалинівка (Миколин Хутір),  Петриківка, Галушківка.

  Нагальною проблемою сьогодення є превентивне виховання школярів, яке стає одним із пріоритетних напрямків у виховній роботі педагогічного колективу. Сьогодні питання поводження себе відповідно до моральних норм у суспільстві та збереження і зміцнення здоров’я  розглядається як одне із найважливіших.  Тому завдання полягало у тому, щоб скоординувати зусилля на створення позитивної мотивації до ведення здорового способу життя та формування культури  здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями. Запобіганню розвитку різних форм асоціальної поведінки та захисту учнів від правопорушень та шкідливих звичок сприяли профілактична та інформаційно-просвітницька робота. Про це свідчать проведенні виховні заходи: антиреклама шкідливих звичок «Приєднуйся до нашої моди - будь в тренді», складання формули здоров’я, колективне обговорювання «Аморальна поведінка підлітків та її наслідки», брейн-ринг «Інформований – значить захищений», урок-агітація «За вільну від

тютюнового диму планету», виховна бесіда «Наркоманія – біда і сльози ХХІ століття», 

година роздумів «Лист наркоману», обговорення «Підліткова агресія. ЇЇ причини і наслідки», перегляд презентацій «Здоров’я бережи з дитинства» (старші учні для молодших школярів). Дієвими були моделювання різноманітних ігрових форм і методів, які виховували в учнів переконання, формували навички та вміння протистояти негативним явищам у суспільстві. Це рольові ігри, програвання ситуацій, використання малюнків, різноманітні тренінги, виступи соціально-психологічного  театру «Шанс» з питань превентивного виховання.

                 Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення місячника правової освіти, Дня прав людини, тижня правових знань, акції «16 днів проти насильства», низки тематичних заходів (правовиховні години «Права, свободи, обов’язки громадянина України», «Захист прав дітей у нашій державі» (сторінками «Конвенції про права дитини»), година спілкування «В дружбі з правилами поведінки»,  інформаційна година «Правова відповідальність батьків», година відкритих думок «Робота за кордоном – розвіювання міфів», круглий стіл «Молодіжні субкультури. Життя за межами суспільства», диспут «Причини деформації підліткової психології в сучасному суспільстві. Її наслідки»).

          У школі активно проходила робота з попередження правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх. Соціальним педагогом та психологом разом з вихователями на початку року була складена база даних дітей «групи ризику», з якими за окремим планом проводилась індивідуальна робота. Також велась профілактична робота з учнями девіантної поведінки, яка фіксувалась у щоденнику педагогічних спостережень, проходили заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі, здійснювався контроль за відвідуванням навчальних занять. Протягом року відбулось п’ять засідань  Ради з профілактики правопорушень, де розглядались питання порушення поведінки та правових норм вихованців. Школа в тісному контакті працює з сектором молодіжної превенції поліції АНД району.

     Цікаві заходи демонстрували напрямок екологічного виховання, яке покликано  забезпечити учнів науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, виховувати свідомо гарне ставлення і любов до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність. Проведено такі заходи: фотовиставка  «Природа дякує, природа ображається», «Хай серце милується красою природи», година роздумів «Чиста вода, чисте повітря - проблема сучасності. Чи є рішення?», виховна година «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь», записки натуралістів, День осені, конкурс еко вбрання, конкурс їстівних картин, екскурсія в природу «Будь надійним другом природи», усний журнал «Сторінками «Червоної книги України», хвилини мистецтва «Природа в музиці і музика в природі», поради другу  «Як я бережу природу», пізнавальна година «Природознавчі цікавинки та таємниці», виховна година  «Живе обличчя моєї Землі» до Дня Землі, «Біль і крик душі на ім’я Чорнобиль» до Чорнобильської трагедії,  екскурсія в обласний еколого-природничий центр, виготовлення годівничок.                      

 Звичайно, не можна обминути в процесі виховання важливого напрямку – розвитку  моральності, людяності як ментальних рис нашого народу, але це ж настільки щохвилинна, копітка й насамперед індивідуальна робота, яка, на нашу думку, міститься в будь - якому слові або кроці педагога, що будує свої стосунки з дітьми. Протягом року проводилась робота з утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, любові, справедливості, доброти, толерантності  та   інших  доброчинностей.   Це благодійна акція «Небайдужі серця», тиждень, присвячений Міжнародному дню інвалідів, виховні години «Дружбою з дитинства вмійте дорожити», «Доторкнутися словом до серця», обговорення питання «Сімейні цінності в сучасному суспільстві»,     дискусія «Моральний ідеал: його місце в житті людини», обмін думками «Духовність і моральність в сучасному світі», урок етичної грамоти «Джерела людяності: моральний вимір», урок культури «Внутрішня і зовнішня красота людини», етичні бесіди «Людина

серед людей», практикум «Розв'язання поведінкових ситуацій», декада подяки «Не скупіться на добрі слова, бо у світі так мало добра».

Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності – вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці, мистецтві. Із естетичного ставлення до дійсності випливають завдання школи в галузі естетичного виховання, а саме:

•  стимулювання естетичних потреб;

•  прищеплення естетичного сприйняття і почуття;

•  вироблення естетичних понять, смаків, оцінок і думок;

•  плекання естетичних ідеалів;

•  виявлення й розвиток художніх творчих здібностей учнів у різних видах діяльності та галузях мистецтва.

     Художньо-естетичний аспект виховної роботи, який передбачає формування основ естетичної культури, норм і принципів етикету, етичних смаків знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких традиційних загальношкільних заходів: свято Першого та Останнього дзвоника, День вчителя, день Святого Миколая, Новорічне свято, день Святого Валентина, свято 8 Березня, фестиваль дитячої творчості «Школа запалює зірки»,  9 Травня.

Із  зацікавленням і задоволенням вони приймали в них участь, проявляючи свої здібності та творчі нахили. Естетичному розвитку  учнів був присвячений  місячник естетичного виховання.  В пошуках моральних та естетичних орієнтирів вихователі звертались до мистецтва, яке акумулює систему загальнолюдських цінностей та ідеалів. Протягом цього часу діти знайомились та поширювали свої знання з різними видами мистецтва. В школі проходили такі заходи: день поезії (конкурс читців «Лірика моєї душі»), день живопису «Велич творів художників», подорож у світ мистецтва «Діти у світовому живопису», день класичної та джазової музики, день цирку, день гарної зачіски, день бантика та галстука, асфальтовий  живопис. Учні 2,7,8 класів відвідали художній музей, діти 2 класу переглянули циркову програму міського цирку.

Вихованці протягом року  вчилися не тільки цінувати прекрасне, але й створювати  щось власними руками. В закладі проходили виставки, на яких були представлені плоди творчості дітей: фотовиставка  «Природа дякує, природа ображається», «Хай серце милується красою природи», виставка їстівних картин, виставка юного художника. Закінчився місячник шкільним конкурсом «Запалюємо нові зірки». Поетичні здібності наших вихованців висвітлив надрукований поетичний збірник «Політ душі».

        Естетичне виховання доповнює робота в різних гуртках. Велика роль  в формуванні  творчих здібностей учнів належить саме їм. Гурткова робота – випробувана, дієва форма організації діяльності учнів у позаурочний час, яка базується на розвитку інтересу до певного виду діяльності і є суттєвим фактором формування розвиненої особистості. В школі працювало 6 гуртків: хореографічний, вокальний, спортивний, ракетомоделювання та два гуртки рукоділля.

    Учасники гуртків приймали активну участь в обласних змаганнях та фестивалях

Назва заходу

Кількість учасників

Отримане місце

Міський конкурс малюнків на асфальті «Космічна усмішка»

12

Переможці

Обласний бліц-конкурс фото – аматорів «Щаслива мить»

1

Переможці

Обласний фотоконкурс «Моя Україна»

4

Призові місця

Обласне спортивне свято «Дитячі козацькі

розваги»

8

Переможці

 

Обласні змагання учнівської молоді з ракетомодельного  спорту та юних ракетомоделістів

7

Переможці

Обласний фестиваль « Повір у себе»

9

Лауреати

 

      Одним із основних та найскладніших напрямків роботи залишається робота з батьками. Зрозуміло, що співпраця школи і сім’ї є запорукою успішної виховної роботи з учнями. Спілкуючись з батьками, педагоги намагаються переконати батьків у тому, що ми – однодумці, і працюємо заради того, щоб діти росли здоровими, освіченими та щасливими. У вирішенні питань сучасного виховання дітей та життя класного колективу  важливе значення надавалось як індивідуальній роботі з батьками, так і колективній. Залучення батьків до виховного процесу відбувалося шляхом  використання як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів роботи, а саме: батьківські збори, педагогічні та психологічні консультації, батьківський всеобуч, знайомство з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, анкетування, відвідування сімей на дому, моделювання

педагогічних ситуацій, родинні свята, залучення батьків до активного життя класу та школи.

     Багатоваріантність форм і методів класної виховної роботи в колективах  утверджують насамперед цінність особистісно-орієнтованого та групового підходу у вихованні. Процес виховання постає перед нами як сукупність дій вихователя і вихованця в процесі їх діяльності й спілкування, що забезпечує взаємодію індивіду з оточуючим світом. Цей процес передбачає послідовну зміну мети, завдань, змісту, методів, форм, умов, необхідних для розвитку особистості й досягнення визначених позитивних результатів. Робота вихователів спиралася на вивірений часом і досвідом арсенал виховних заходів. На високому рівні в цьому році провели відкриті виховні заходи вихователь 2 класу Гавриленко М.І., 3 класу Жадан Н.М., 4 класу Біжко Л.О., 7 класу Тарасова Л.О. та 8 класу Ольховська М.М.

Високий рівень мали відкриті самопідготовки у 2 класі (Гавриленко М.І.), 4( Біжко Л.О.), 6 (Корх М.І.), 7 ( Тарасова Л.О.), 8 (Ольховська М.М.) класах.

На цих заходах та самопідготовках вихователі демонстрували свою педагогічну майстерність та професіоналізм. Більша кількість колег розуміє, що  для руху вперед  необхідно урізноманітнювати форми виховної діяльності і готові працювати  по-новому. Наші вихованці хочуть бачити нас успішними, творчими, ініціативними, розуміючими потреби часу, компетентними, здатними продуктивно працювати. Ми повинні бути відповідальними за кінцевий результат виховання. Тому головною метою кожного з нас залишається планування своєї роботи так, щоб шкільне життя наших учнів було цікавим, захоплюючим, переплетеним заходами різноманітного напрямку, щоб воно залишилось в спогадах дитини та допомогло втілити її мету в життя.

 

   

Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу:

Протягом навчального року забезпечено використання ІКТ у навчальному процесі. В процесі оздоровлення учнів та працівників закладу було використано у повному обсязі всю наявну матеріально – технічну базу медичного блоку. На початку навчального року проведено технічну профілактику комп’ютерної та медичної техніки, оновлено програмне забезпечення. Проведено технічне випробування спортивного обладнання та обладнання дитячого майданчика. Здійснено повірку лічильників електро – водо – тепло постачання. За рахунок спонсорської допомоги поліпшено матеріально – технічну базу закладу.

        Додаткові джерела фінансування:

Спонсорська допомога на придбання необхідних для навчально – виховного процесу книг для шкільної бібліотеки, DVD плеера, принтера та кондиционера склала 8506 грн.

    Забезпечення кадрами:

Навчальний заклад забезпечено педагогічними кадрами та медичним та технічним персоналом у повному обсязі.

У минулому навчальному році освітню діяльність забезпечували 46 педагогів, які мають вищу та 1 кваліфікаційну категорію – 28, звання «Учитель – методист»,  «Вихователь – методист», «Відмінник освіти»,  «Старший вчитель»,  «Практичний психолог – методист», нагрудні знака «А.С.Макаренко» та «В. О. Сухомлинський» - 13. Грамотою Верховної Ради України – 2.

Здоров’ям дітей піклуються наші медичні працівники – кардіолог, педіатр, лікар функціональної діагностики, всі мають вищу категорію та медсестри.

          Соціальний захист:

Роботу в даному напрямку забезпечувала вчитель вищої категорії, методист Дац Н.М. спільно з психологом школи, вчителем вищої категорії Красильниковою Н.І.

        Головними завданнями  у 2016 – 2017 навчальному році  були:

забезпечення дотримання  норм охорони та захисту прав  дітей;

соціальний супровід  дітей пільгових  категорій  та дітей з девіантною поведінкою;

профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя;

сприяння подоланню особистих та внутрішньо сімейних конфліктів, оздоровленню мікроклімату в класних колективах;

піклування про професійне самовизначення та соціальну адаптацію старшокласників;

вивчення, узагальнення та запровадження  в роботу нових методик із соціальної реабілітації дітей;

сприяння участі вихованців у художній творчості, виявленню  задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів через залучення  їх  до роботи шкільного  соціально – психологічного театру «Шанс»;

надання необхідної  консультативної допомоги всім учасникам  навчально – виховного процесу;

психологічний супровід учнів, в першу чергу тих, хто потребує посиленої уваги – «групи ризику».

   Для досягнення мети соціальним педагогом були сплановані та проведені  наступні заходи:

 

     Діагностична робота була спрямована  на вивчення та оцінювання особливостей   діяльності особистості, мікроклімату в класних колективах, особливостей  сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей, виявлення проблемних  учнів, яких можна віднести до «групи  ризику» тощо.

     З цією метою було проведено  анкетування  або  опитування учнів та їх батьків:

{C}-         Конфлікт ( 6 клас)

{C}-         Рівень комфортності  перебування у класному колективі (5 кл.);

{C}-         Дослідження проявів жорстокості в дитяче – батьківських відносинах

 (діти «групи ризику»);

{C}-         Чи здатні ви досягти успіху? (9,10 кл.);

{C}-         Діагностика соціального оточення дітей «групи ризику» ( учні «групи ризику»);

{C}-         Аналіз готовності учнів 4 кл. до переходу у середню ланку навчання .

     За результатами діагностики виявлені учні, які потребують більшої уваги з боку дорослих (учні «групи ризику»). Було складено сумісні з вихователями плани роботи з означеними учнями. Протягом навчального року з результатами діагностичних досліджень були ознайомлені  учні, педагоги, батьки, опікуни та адміністрація школи – інтернату.

      З вихователями проводилися наради, деякі батьки та опікуни запрошувались на індивідуальні співбесіди.

      Вихователі та класні керівники використовували результати діагностичних досліджень та рекомендації соціального педагога при плануванні роботи з дітьми, проведенні виховних заходів, в роботі з батьками.

   За наслідками роботи відсутні злочини серед вихованців інтернатного закладу , зменшилася кількість правопорушень, 9  дітей вибули з «групи ризику».

   Здійснено ознайомлення із професійним самовизначенням учнів 11 класу та обговорення результатів у класному колективі.

   Консультативна робота була спрямована на надання порад , рекомендацій з питань соціальної педагогіки, захисту прав дітей учням, батькам , опікунам, педагогам та іншим особам, які зверталися до соціального педагога.

     Протягом навчального  року  учасники  навчально – виховного процесу зверталися  за консультацією до соціального педагога з наступних питань: проблеми, які виникають у стосунках між дітьми та батьками (опікунами), стосунки між однокласниками, непорозуміння між вчителями та учнями, небезпечні ігри в соціальних мережах, організація роботи міністерства соціального захисту шкільного самоврядування тощо.

     Соціальним педагогом було розроблено 10  рекомендацій  учням, педагогам , батькам та опікунам, які були розміщені на стендах, шкільному сайті та оформлені буклетами і наданні батькам та педагогам. Тематика рекомендацій різноманітна: вікові проблеми підлітків, виховання дитини в залежності від особливостей її темпераменту, як зберегти психічне здоров’я дитини, небезпечні ігри в соціальних мережах: як уберегти дітей, здійснення профілактики та корекції суїцидальної поведінки в учнів,  пам’ятка для батьків та педагогів щодо причин суїциду серед дітей тощо.

     Надавалася допомога вихователям та класним керівникам у подоланні конфліктів у класних колективах (5,6 класи). За наслідками діагностичних досліджень, засідань Ради з профілактики  правопорушень  розроблені та надані батькам і опікунам рекомендації, які були використані ними для покращення умов навчання, виховання та розвитку їх дітей.

    В розділі шкільного сайту «Соціально – психологічна робота» розміщено інформацію про роботу соціально – психологічної служби, рекомендації учням, батькам, педагогам, методичні та фотоматеріали.

  

 Захисна робота була спрямована на забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях ( службі у справах дітей, кримінальній поліції, суді тощо).

    Протягом навчального року  соціальний педагог постійно співпрацював з районними службами у справах дітей по  захисту прав вихованців інтернатного закладу.

    У березні 2017 року проведено нараду  з опікунами з порядком денним щодо порушення ними питання виплати аліментів батьками, які позбавленні батьківських прав, отримання пенсій та державної допомоги, як уберегти дітей від участі в небезпечних іграх , що появилися в соціальній мережі, організація літнього відпочинку дітей пільгових категорій, надання спонсором – підприємцем матеріальної допомоги. Проводилися бесіди з батьками та опікунами щодо налагодження стосунків з дітьми, питання створення належних житлово – побутових умов, використання пенсій та державної допомоги  дітей пільгових категорій. Разом з вихователями було організовано відвідування дітей, які опинилися в складній життєвій ситуації вдома. Надавалася допомога в налагодженні родинних стосунків.

    Діти пільгових категорій були активними учасниками шкільного соціально – психологічного театру «Шанс». Значна увага приділялась  питанню захисту прав дітей  під час проведення місячника правового виховання та акції «16 днів проти насилля»

      Під час проведення місячника правового виховання в  1–11 класах було проведено  правову годину «Права, свободи,  обов’язки громадянина України» .

    

 Соціально -  профілактична робота була спрямована на надання соціальних послуг , спрямованих на задоволення соціальних потреб учнів, здійснення соціально – педагогічного супроводу навчально – виховного процесу, соціально – педагогічний патронаж соціально – незахищених категорій дітей, попередженню негативних явищ в учнівському колективі, веденню здорового способу життя тощо.

     З метою  профілактики правопорушень серед дітей, здійснення  різносторонньої профілактичної роботи щодо попередження негативних явищ популяризації здорового способу  життя, продовжувала свою роботу Рада з профілактики правопорушень.

    Протягом навчального року на засіданнях Ради розглядалися наступні питання:

{C}-          Робота з учнями «групи ризику»;

{C}-         Порушення дисципліни деякими учнями під час перебування в спальному корпусі;

{C}-         Про ускладнення стосунків між ученицею 9 класу та її мамою, що привело до негативного вчинку дівчинки;

{C}-         Про знущання двох учениць 5 класу над однокласницею дівчинкою – сиротою;

         Під час проведення місячника правового виховання та акції «16 днів проти насильства» відбувся виступ агітбригади  шкільного соціально – психологічного театру «Шанс»  « Ми проти насильства»,  бесіди з учнями  «Ні насиллю в нашій школі», зустріч з працівниками кримінальної  поліції АНД  району, правовиховна година «Права, свободи, обов’язки громадянина України»,  інформаційна година «Правова відповідальність батьків».

       Під час проведення місячника превентивного виховання проведено колективне обговорення «Підліткова агресія; дитяча злочинність. Причини та її подолання.» (9-11 класи)

      З метою формування навичок здорового способу життя , профілактики правопорушень серед учнів, формування активної життєвої позиції та вміння адаптуватися в соціумі, а також розвитку їх акторських здібностей продовжував працювати  соціально – психологічний театр «Шанс». До участі в роботі театру в першу чергу залучалися учні пільгових категорій та «групи ризику».

      Протягом навчального року театр «Шанс» презентував такі виступи:

{C}-         «Молодь за чисте довкілля»;

{C}-         «Ми проти насильства»;

{C}-         «СПИД: не останемся равнодушными»;

{C}-         Казка «Коза – дереза на новий лад»;

{C}-         «Чарівна лірика кохання»;

    Участь учнів у роботі театру «Шанс» суттєво впливає на розвиток їх емоційної сфери, соціальної впевненості та довіри один до одного. Залучення до цієї роботи дало можливість деяким дітям вийти з «групи  ризику».

     Важливою подією для всіх учасників навчально – виховного процесу став тиждень соціально – психологічної  служби, який  проводився з  18 по 24 квітня. Тиждень проходив під  девізом «Не дивись на світ з вікна! Ти його частина! Будь у нім повністю!»       До проведення тижня були залучені педпрацівники, учні та їх батьки. В ході тижня вся робота , яка проводилася, висвітлювалася на стендах.

   Під час тижня соціально – психологічної роботи  проведено наступні заходи:

{C}-         Оформлено  стенд « Інформаційно – пізнавальний вісник соціально – психологічної служби»;

{C}-         Виставка тематичної літератури «Пізнай себе»;

{C}-         Акція «Головна дитина» (3, 4 класи);

{C}-         Соціологічне опитування учнів та педагогів «Що робить життя людини цінним і змістовним?»;

{C}-         Година спілкування із соціальним педагогом «Чи можна прожити без конфліктів?» (6 клас);

{C}-         Година спілкування із старшокласниками «Чарівний світ поезії про кохання» (8 – 11 класи);

{C}-         Твір – роздум «Як би я був директором?» (10 клас);

{C}-         Обмін думками «Духовність і моральність у сучасному світі» (5 – 11 класи);

{C}-         Корекційно – відновлювальні заняття з учнями 1 та 2 класів з розвитку емоційної сфери: «Як ми розуміємо емоції щастя і радості?», «Розвиток відчуття впевненості у собі»;

{C}-         Акція «Мудрі повчання»;

{C}-         Психологічна просвіта в буклетах;

{C}-         Гра «Пожирач неприємностей».

           Протягом навчального року проводилася робота з учнями 5 та 6 класів, де існують проблеми з поведінкою та відсутністю дружнього колективу. В 6 класі соціальним педагогом проведено анкетування «Конфлікт» та годину спілкування  « Чи можна прожити без конфліктів?», колективне обговорення з учнями 9-11 класів «Підліткова агресія; дитяча злочинність. Причини та її подолання», в 5 класі колективна бесіда

 « Причини конфліктів між учнями класу та створення дружнього колективу», зустріч учнів 8 – 11 класів з представниками правоохоронних органів.

    Протягом навчального року проводилася системна індивідуальна робота з дітьми «групи та зони ризику» і пільгових категорій, а також з проблемними сім’ями.

      

      Організаційна робота була спрямована на оформлення документації, підготовку до роботи необхідних засобів (методик, бланків, анкет, тестів тощо), огляд публікацій професійної преси та  досвіду роботи соціальних педагогів на сайтах мережі Інтернет, роботу з директивними документами, рекомендаціями тощо.

     Запланована на навчальний рік робота була в основному виконана.

Організаційно – методична робота складалася з:

{C}-         підготовки та обробки результатів діагностичних обстежень;

{C}-         складання планів, звітів;

{C}-         участі в семінарах, методичних об’єднаннях, які проводив Дніпропетровський обласний навчально – методичний центр практичної психології і соціальної роботи;

{C}-         підготовки  до проведення батьківських зборів, робочих нарад, семінарів, педрад;

{C}-         репетицій та виступів шкільного соціально – психологічного театру «Шанс»;

{C}-         роботи комісії з наркопосту ;

{C}-         оформлення документів дітей пільгових категорій;

{C}-         підготовка та проведення тижня соціально – психологічної роботи, місячника правового виховання, акції «16 днів проти насилля», декади до дня інвалідів, декади з питань пропаганди та збереження психічного здоров’я дітей.

{C}-         відвідування уроків та позакласних заходів;

{C}-         участь у підготовці та проведенні загальношкільних заходів;

{C}-         проведення роботи за дорученням адміністрації;

{C}-         підготовка та надання звітів до Департаменту освіти і науки  стосовно пільгової категорії дітей;

{C}-         надання звітів стосовно дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування до районних служб у справах дітей.

    Соціальний педагог проводив свою роботу в співпраці з психологом, вихователями та класними керівниками. Два рази на місяць соціальний педагог виступав на нарадах з вихователями, які проводила заступник директора з виховної роботи  Рублєвська В.О.

    Така співпраця дала позитивні результати: знизилась кількість правопорушень серед дітей, 5 дітей виведено з «групи ризику», збільшилась кількість дітей, які відвідують шкільні гуртки, частина учнів покращила навчальні досягнення.

    У минулому навчальному році навчальний заклад працював над проблемою «Створення  здоров҆҆язберігаючого  культурно-освітнього простору як фактор успішної соціалізації особистості». Проблема над якою працював соціальний педагог «Соціально – педагогічний супровід процесу соціалізації учнів».

      Незважаючи на позитивний розвиток діяльності соціально – психологічної служби, процес удосконалення нашої роботи триває.  Проблемними  питаннями  залишаються :

{C}-         стосунки: діти – батьки, діти – педагоги;

{C}-         розширення взаємозв’язків соціально – психологічної служби з усіма учасниками навчально – виховного процесу, особливо з батьками;

{C}-         продовження системної  пропаганди здорового способу життя ( за допомогою виступів соціально – психологічного театру «Шанс») перед учнівськими колективами міста.

Тематика звернень  до соціального педагога:

{C}·        з боку педагогів -  проблемні питання  у роботі з дітьми «групи ризику»,  робота з проблемними сім’ями;

{C}·        з боку батьків та опікунів – проблеми у стосунках між дітьми та батьками (опікунами),  працевлаштування  випускників, питання покращення успішності, відвідування занять, оформлення опіки; захист прав дітей, причину суїциду серед дітей; спілкування дітей у соціальних мережах;

{C}·        з боку дітей – проблеми з однолітками, батьками (опікунами), педагогами, професійне самовизначення.

Забезпечено харчування учнів згідно норм чинного законодавства у шкільній їдальні. Послуги надаються ПП «Лаверна смак», що стало переможцем аутсорсингу у системі торгів «Прозоро».

         Дотримано вимоги з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. У серпні 2016 року підписано Акт готовності  школи – інтернату до нового 2016 – 2017 навчального року.

          Надано соціальну підтримку та допомогу дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям – інвалідам. Загальна сума склала -  10854  грн. На лікування учнів з тяжкими захворюваннями надано понад 7000 грн. спонсорської допомоги. Впродовж навчального року щоквартально проводились  заходи з відзначення Дня іменинника для дітей – сиріт.  За підтримки обласної ради та обласної державної адміністрації  діти – сироти відвідали свято Святого Миколая та Новорічну ялинку. Влітку вони біли оздоровлені у літньому таборі «Чемпіон» на березі Чорного моря.

         Залучено педколектив, батьківську громаду навчального закладу до управління його діяльністю. Забезпечено участь шкільної спільноти до управління закладом через шкільний парламент. За підсумками навчального року 3 шкільні колективи стали переможцями конкурсу «Клас року» та отримали путівки на екскурсію по місту та області.

Звернення громадян: протягом навчального року до адміністрації школи звернулись 151 громадян з питань діяльності школи, влаштування до навчального закладу та з питань навчально – виховного процесу.

         Шкільну та батьківську громаду поінформовано про діяльність директора школи на посаді у 2016 – 2017 навчальному році – на батьківських зборах, педагогічній раді  та зборах трудового колективу – у травні 2017 року.

         Прийнято відповідне  рішенням загальних зборів трудового колективу та членів батьківського комітету школи щодо оцінки роботи директора навчального закладу.

 

 

ЗВІТ

директора школи перед громадськістю за 2015 – 2016 навчальний рік.

        

Протягом 2015 – 2016 навчального року діяльність колективу ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня  санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4» була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних програм у галузі освіти; створення умов для  функціонування усіх підрозділів навчального закладу; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання, виховання та оздоровлення учнів, розвитку їх творчих здібностей.

Основна мета діяльності навчального закладу – створення розвивального середовища для забезпечення якісної освіти, соціального захисту, виховання і різнобічного розвитку дітей із серцево-судинними захворюваннями, які потребують комплексної реабілітації, соціальної адаптації і захисту, через інтеграцію зусиль усіх суб'єктів навчально-виховного і лікувально-оздоровчого процесів, а також втілення в освітній процес суспільної моралі та духовності, інноваційного розвитку освіти.

Враховуючи, що характер сучасного життя суспільства відзначається швидкими змінами, що вимагає внесення коректив у систему освіти, педагогічний колектив  теорію і практику навчання та виховання протягом 2015–2016 навчального року  направив  на реалізацію положень концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини, здоров’язберігаючих технологій.

Аналіз роботи педагогічного колективу  за минулий навчальний рік показав, що науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів  значно підвищився, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку ефективних форм і методів. Свою діяльність вчителі спрямували на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Провідними у роботі нашого колективу стали особистісно-орієнтоване, розвиваюче навчання, ІКТ, технології інтерактивного навчання. 

Вчителями використовувалися різноманітні форми і методи роботи з дітьми на уроці та в  позакласній роботі.

Педагоги організовували навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували готові відповіді, впроваджували елементи групової та самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим матеріалом, мережею Інтернет, приділяли велику увагу дослідницькій та творчій роботі. Індивідуальні форми навчання, колективні завдання, організація занять у групах з метою активізації діяльності у вигляді круглих столів, дискусій, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, інсценівок, творчих завдань, проектів, пошукової роботи старшокласників дала свої результати: не всі у нас талановиті, але майже кожен учень мав  можливість розвивати свої здібності, аналізувати й проектувати свою роботу, стати активним учасником навчального процесу.

На сьогодні в творчій лабораторії наших педагогів  присутні нестандартні уроки (уроки-ігри, уроки-подорожі, уроки-казки, уроки-спостереження, уроки-екскурсії), інтерактивні методи навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Обери позицію», «Акваріум» тощо). Велике зацікавлення старшокласників викликало застосування на уроках природничо-математичного циклу відносно нової в педагогічній практиці форми отримання інформації – активної лекції, яка, на відміну від традиційної, передбачала використання таких активних методів навчання, як аналіз конкретних ситуацій, уведення в досліджувану проблему. На підсумкових уроках вчителі активно використовували «метод проектів». Це  допомагало  учням практично застосовувати набуті знання, включитися у спільну діяльність, відчувати себе активним і рівноправним учасником діалогу.

Підготовка і проведення уроків особистісно-орієнтованого спрямування для суспільно-гуманітарних дисциплін стало життєвою потребою в роботі з учнями. Проводилися уроки-презентації, уроки-подорожі, уроки-літературні ярмарки. На уроках учителі застосували інтерактивні прийоми: «Крісло письменника», «Асоціативний ряд», «Незакінчене речення» та інші. Учні активно працювали в парах, групах, ставали учасниками рольових та бізнес-ігор.

В активних формах вирішувались питання підготовки учнів до ЗНО, виконувались пошуково-дослідницькі завдання випереджального характеру та тестові завдання.

Впровадження в систему роботи комп’ютерних технологій підвищив загальний рівень навчального процесу, не лише посилив мотивацію навчання та пізнавальну активність наших учнів, але постійно підтримував  вчителів у стані творчого пошуку дидактичних новацій. Комп’ютери в школі -  дієвий засіб розвитку всього навчально-виховного процесу. Педагоги систематично проводили уроки з використанням мультимедійного обладнання та комп’ютерної техніки для посилення навчального ефекту, як пояснювально-ілюстративний метод навчання (презентації, фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів та педагогічних програмних засобів у режимі демонстрації тощо).

Реалізовуючи вимоги державних стандартів початкової освіти щодо результатів навчання вчителями початкової школи зосереджено увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів, на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі. Впроваджуючи ігрові технології вчителі працювали над розробкою і впровадженням таких освітніх форм, які роблять навчально-виховний процес цікавим і захоплюючим, потрібним і престижним.

Традиційними для наших учнів стали загальношкільні заходи  з базових предметів: День слов’янської писемності та культури, Шевченківські дні, конкурс знавців рідної мови, інтелектуальні марафони, гра «Найрозумніший», шкільні олімпіади з української та англійської мов, математики та біології. 

Згідно з новими Державними стандартами освітній процес у школі-інтернаті було спрямовано на досягнення результатів навчання учнів – сформованих ключових і предметних компетентностей. Протягом минулого навчального року систематично здійснювався контроль за процесом навчальної діяльності учнів, проводилися моніторинги якості знань, умінь та навичок вихованців, їх розвитку та наступної корекції.

Аналіз освітньої діяльності за минулий рік показує, що колектив не втрачає стабільно позицій у всіх напрямках навчально-виховної роботи. У 2015–2016 навчальному році закінчили школу:

-       на високому рівні – 22  учнів (8,5 %);

-       достатньому – 138 учні (53,2%);

-       середньому рівні – 99 учнів  (38.2%);

-  22 учні нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

-  22 учні  закінчили 9 клас, 1 учень отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-   14 учнів закінчили 11 клас і отримали  атестати про загальну середню освіту звичайного зразка.

 

Враховуючи вищезазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів через:

-     покращення якості та удосконалення навчально-виховного процесу;

-  використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення ІКТ, мережі Internet;

-     підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

-    підготовці  учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Для адміністрації головним у змісті управлінської діяльності колективом стало вироблення цілісної системи діяльності закладу, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку вихованців.

Впроваджуючи в практику нові педагогічні системи та технології навчання, колектив закладу досяг певних успіхів у впровадженні ІКТ в управлінні, методичному забезпеченні та організаційній підтримці навчально-виховного процесу.   Під час проведення педрад, семінарів, тренінгів активно використовуються різні технічні засоби та електронні матеріали. Адміністрація  навчального закладу в  своїй управлінській діяльності використовувала принцип доцільності та оперативності прийняття управлінських рішень, адаптивного управління навчальним процесом.

У полі зору дирекції школи-інтернату питання дієздатної управлінської команди займало одне з пріоритетних місць. Нагальне питання сьогодення – сформувати такий корпус педагогічних працівників, які були б не тільки компетентними і професіонально підготовленими фахівцями, але й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп'ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного фахового вдосконалення і підвищення культурно-інтелектуального рівня.

В 2015–2016 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

- рівень засвоєння учнями навчальних програм, відвідування вихованцями навчальних занять, якість викладання базових дисциплін (природознавство, математика та англійська мови в 1–4 класах),  класно-узагальнюючий контроль у 5, 11 класах,  виконання навчальних програм, техніка читання учнів початкової школи,

-     веденням класних журналів, особових справ, щоденників та зошитів учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

Підвищення рівня професійної майстерності педагогів відбувалося завдяки їх самоосвіті, проходженню курсів підвищення кваліфікації та проведенню їх атестації.

 В 2015–2016 н. р. атестацію  пройшли 11 педагогів, з них 2 підвищили свою кваліфікаційну категорію.

Протягом атестаційного періоду педагогами проводились нетрадиційні уроки, самопідготовки, виховні та позакласні заходи, майстер- класи із застосуванням інтерактивних та проектних технологій. Вчителі та вихователі були активними учасниками педагогічних рад, засідань шкільних методоб’єднань, психолого-педагогічних семінарів. Відбувався обмін педагогічним досвідом з молодими спеціалістами.

Сприяла збагаченню педагогічного процесу новими прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання участь у різних освітніх заходах.

В умовах створення нової школи, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання та самоосвіти, особистого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів.

У 2015–2016 навчальному році педагогічний колектив школи-інтернату працював над обласним  науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості в  громадянському суспільстві» та  шкільного науково – методичного проекту «Створення здоров҆язберігаючого культурно – освітнього простору, як фактор успішної соціалізації особистості».

Для збереження і зміцнення здоров'я і особистісного зростання вихованців, а також їх підготовки до повноцінної і ефективної участі в громадянському і професійному житті в умовах інформаційного суспільства актуальним є завдання модернізації і оптимізації навчально-виховної і лікувально-оздоровчої діяльності навчального закладу.

Враховуючи вищезазначене, а також методичні рекомендації ДОІППО для роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» метою роботи закладу на період 2015 – 2020 років є  побудова моделі санаторної школи-інтернату, у рамках якої можлива реалізація принципів особистісно-орієнтованої педагогіки, спрямованих на формування в учнів культури здоров’я, здатності й готовності до самостійної пізнавальної діяльності, а також стійких навичок соціальної і творчої активності.

 

Аналіз виховної роботи за 2015-2016 н. р.

Виховна робота в школі – це спосіб організації життєдіяльності та виховання учнів, що становить цілісну і упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та учнівського колективу. Вона має мету і свої завдання. У навчальному закладі створена певна система виховної роботи, визначені пріоритетні напрямки, закладено традиції, напрацьовано і впроваджено нестандартні форми роботи. В основу системи виховної роботи в цьому навчальному році було  покладено тематичні місячники, які відображали усі напрямки здійснення виховного процесу, мали конкретну мету, завдання, зміст, методи та форми проведення, необхідні для розвитку особистості й досягнення визначених позитивних результатів (громадянське виховання, патріотичне, морально-етичне, правове, превентивне, екологічне, естетичне, родинно-сімейне).

Громадянське виховання

Найгостріші, найактуальніші проблеми сьогодення вирішуються в рамках громадянського виховання, в процесі якого ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянської позиції, приналежності до суспільного життя в Україні. Воно носить послідовний характер і здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування, яке є невід’ємною складовою демократизації навчання та  виховання. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі вихованців у виховних заходах, які носять різні форми проведення: виховні години «Патріотизм - нагальна потреба України й кожного українця», «Я - громадянин і патріот дер­жави», «Я, моя родина і Україна», диспут «Що таке громадянська зрiлiсть?», діалог «Майбутнє України в наших руках», дискусія «Чи можна бути вільним без відповідальності», класна година «Мої права через самоврядування».

Розвиток учнівського самоврядування

Одна із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності – це залучення їх до управління шкільними справами через роботу в органах учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування   школи – об’єднання учнів 6-11класів, метою якого є моделювання дорослого життя, надання кожній дитині можливостей самореалізуватися у шкільному колективі, прищеплення учням активної життєвої позиції, організаторських здібностей, навичок відповідальності, самостійності. До складу шкільного парламенту «Лідер»  входять президент і сім різнопрофільних міністерств, які очолюють  активісти школи, обрані шляхом відкритого загальношкільного голосування (міністерство освіти, дисципліни і порядку, інформації, соціального захисту, здоров’я та спорту, культури, екології). В організації панують демократичні відносини. Учні мають право висловлювати свою думку і бути почутими, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються  шкільного життя. На жаль, не всі вихованці хочуть і можуть брати участь у самоврядуванні. Частина з них просто не цікавиться громадським життям, а в інших - свої проблеми. В цьому році з метою активізації різних форм позакласної роботи, підвищення інтересу учнів до громадського життя, формування активної жит­тєвої позиції, розвитку творчого потенціалу вихованців, підвищення ролі самоврядування в класах та школі з боку адміністрації було запропоновано проведення конкурсу «Клас року». Із задоволенням ми вітаємо переможців в своїх вікових категоріях - учнів 3, 8 та 10 класів.

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання в закладі має системний характер і займає значне місце. Реалізація даного напрямку виховання здійснювалась через низку виховних заходів. Аукціон знань «Політичні постаті України», диспут «Чи є актуальним поняття «патріотизм?», обмін думками «Що таке громадянські цінності?», брейн – ринг «Розділами Конституції України», благодійні акції для поранених в зоні АТО, виховні години з вивчення символів країни та їх історії, основних законів нашої держави, оберегів України сприяли вихованню в учнів національної свідомості, національного характеру, гордості та любові до Батьківщини. Національно-патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню визволення України та міста від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України,  Дню захисника України, Дню Гідності та Свободи, Дню Соборності України, Дню Українського козацтва, заходів, присвячених Дню Перемоги (свято інсценованої пісні, волонтерський рух, привітання ветеранів, екскурсії  до історичного музею, діорами «Битва за Дніпро», по місцях бойової слави та вшанування пам’яті героїв   біля пам’ятників та обелісків,  започаткування пошукової роботи «Пишаюсь своїм дідом»). Учні брали активну участь у заходах національної тематики: театралізоване дійство «Народні обряди та традиції», обласне дитяче спортивне свято «Козацькі розваги»,    заочна подорож до десятьох визначних місць України, «Люди, які прославили мій край», Шевченківські дні тощо. Традиційними є екскурсії до шкільної кімнати народознавства, діючого центру національного виховання учнів. В кімнаті  зібрані експонати, які демонструють учням історію нашого народу. Саме тут відбувається формування національної свідомості, поглиблення знань з історії України, свого міста, любові до рідної землі. В стінах кімнати проходила низка заходів, яка сприяла ознайомленню учнів з традиціями та звичаями українського народу: екскурсія «Батьківська хата», родинне свято «І рушник вишиваний на щастя, на долю дала», літературно - музична композиція «Поезія українських письменників». Тут проводяться нестандартні уроки, свята, виховні заходи, спрямовані на духовний розвиток вихованців, особливо ті, які моделюють проведення національних свят.

Правове виховання

Система правового виховання в  школі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Закон України «Про охорону дитинства». Педагогічний колектив будує свою роботу згідно  заходів щодо підвищення рівня правоосвітньої та правовиховної роботи, планів профілактики правопорушень серед учнівської молоді, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження  насильства  в  сім’ї.  Значну роль з питань правової соціалізації учнів має спільна діяльность зі службою у справах дітей Амур - Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, кримінальною міліцією у справах дітей, Центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді нашого району. Різноманітні форми роботи в напрямку правового виховання спрямовані на формування в учнів правової свідомості, вироблення навичок і потреб активної правомірної поведінки, виховання поваги до закону, профілактики правопорушень. Акцент з цього напрямку роботи припадає на місячник правового виховання. Крім традиційних форм роботи в рамках місячника у систему виховної роботи впроваджуються інформаційно-масові та діяльнісно-практичні форми роботи: проведення щорічної акції «16 днів проти насильства», Дня прав людини (правова година «Захист прав дітей у нашій державі»), конкурсу плакатів та малюнків «Я знаю свої права», агітафіші «Молодь проти зла та насильства», тематичних виховних годин, дискусій, правових аукціонів, вікторин, виступів шкільного соціально-психологічного театру «Шанс», профілактичної роботи (індивідуальна робота з дітьми «групи ризику», залучення їх до участі в шкільному соціально-психологічному театрі «Шанс», роботи в шкільних гуртках, діяльності в учнівському  самоврядуванні,  ведення щоденників спостереження, вивчення житлово-побутових умов та родинних стосунків). Заступниками директора та педагогами на постійному контролі тримається облік відвідування учнями навчальних занять. В школі  налагоджена практика з формування бази даних учнів («Соціального паспорту») та обліку дітей і родин, які потребують постійної уваги з боку соціального педагога, психолога  та педагогів (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, малозабезпечені, багатодітні, неблагополучні родини). Важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота шкільної Ради з профілактики правопорушень. Протягом року відбулося сім засідань, на яких розглядлись питання порушення дисципліни окремими учнями, випадки пропусків уроків без поважних причини, негативне ставлення деяких школярів до навчання, невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей тощо. Головним досягненням в роботі з правової соціалізації є той факт, що наші вихованці не скоюють протиправних дій, не перебувають на обліку в міліції.

Морально-етичне виховання

Питання виховання моральності наших вихованців відбувається щоденно, у кожному напрямку виховного процесу. Протягом року проводилась робота з утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, толерантності, взаємодопомоги та інших доброчинностей. Великі можливості для формування моральної свідомості учнів мали уроки доброти, проведення морально-етичних діалогів «Добро і милосердя у твоєму житті», психологічних практикумів, дискусій, корисних порад, складання  «Хрестоматії  моральних цінностей  людини», перегляд презентацій з обговореннями, заходів до Міжнародного дня інвалідів, Дня толерантності, Дня людей похилого віку. Сприяли  духовному піднесенню вихованців, розвитку моральних почуттів вже традиційні для нашого закладу благодійні акції (ярмарок випічки «Добро об’єднує серця», «Твори добро іншим на радість» для учнів школи, які потребують матеріальної та нашої моральної підтримки, акція-привітання з Днем Святого Валентина поранених  в зоні АТО, піклування про ветеранів ВВв). Традиційна декада подяки «Не скупіться на добрі слова, бо у світі так мало добра», агітбригада «Вчимося добру разом», підготовлена учнями старшої школи для молодших школярів, безпосередньо вчили учнів,  що добро і доброта повинні жити в серці кожної людини.

Естетичне виховання

Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу естетичному вихованню учнів, яке передбачає формування основ естетичної культури, норм і принципів етикету, етичних смаків, духовно-естетичному самовдосконаленню відповідно до індивідуальних можливостей. Цьому сприяли традиційні шкільні свята: Свято першого і Останнього дзвоника, День вчителя, День народження школи, День Святого Миколая, Новорічне свято, свято 8 Березня, День Святого Валентина. Для розвитку естетичних смаків, дитячих обдарувань, реалізації творчих здібностей в закладі працюють   гуртки за інтересами: вокальний, танцювальний, театральний, гурток рукоділля, фотогурток, гурток ракетомоделювання. Результатами роботи гуртків є участь та перемоги наших учнів у конкурсах та змаганнях. В цьому році наші вихованці стали переможцями обласного огляду  декоративно-прикладного мистецтва серед вихованців інтернатних закладів, присвяченого Міжнародному дню інвалідів, обласного фестивалю «Повір у себе», обласних змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів, лауреатами обласного конкурсу юних поетів, художників і композиторів «Собори наших душ». Протягом навчального року для учнів закладу були організовані екскурсії до Дніпропеторовського академічного українського музично-драматичного ім. Т. Шевченка, Дніпропетровського академічного театру російської драми ім. М. Горького,  художнього музею, музею ретро - автомобілів, органного залу, палацу  ім. К. Либкнехта на гала-концерт «Повір у себе», показані циркові вистави для учнів начальної школи, виставки дитячих творчих робіт.

Превентивне виховання

Важливим компонентом виховної системи школи є превентивне виховання та формування здорового способу життя. Головне завдання тут  полягає у тому, щоб скоординувати зусилля школи, сім’ї та  громадськості на створення позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя та формування культури  здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями. У школі практикується обов'язкове проведення місячника профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі, в рамках якого відбувалися заходи, які мали за мету прищеплення потреби поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві, формуванню позитивної мотивації на збереження репродуктивного здоров’я (відеолекторій  «Зроби свій вибір на користь здоров’я» з метою попередження СНІДу, інформаційно-профілактичне заняття «Біле рабство», випуск старшокласниками  агітаційних буклетів «Здоровим бути модно!», брейн - ринг «Інформований - значить захищений»). Запобіганню розвитку різних форм асоціальної поведінки та захисту учнів від правопорушень та шкідливих звичок сприяли конкурс антирекламних плакатів «Приєднуйся до нас! Ми за здоровий спосіб життя!», виставка малюнків «Якщо хочеш бути здоровим - роби так…», перегляд  учнівських презентацій «Життя має сенс, якщо ти здоровий», урок-агітація «За вільну від тютюнового диму планету», театралізоване дійство «Суд над тютюнопалінням», круглий стіл «Чи є місце шкідливим звичкам у твоєму житті?», зустрічі з лікарями «Як не стати залежним?» та працівниками правоохоронних органів.

Екологічне виховання

Жовтень у закладі був оголошений місячником екологічного виховання. Екологічний напрямок виховної роботи, формуючий життєву компетенцію « Я – частина природи», знайшов відображення у проведенні різноманітних заходів, а саме: захист презентацій «Екологічні проблеми сучасного людства», заходи, присвячені 30-й річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобильський слід на землі, в долях, у душах…», «Чорнобиль мовою цифр», «Герої  Чорнобиля», конкурс плакатів «Земля моя кричить від болю», екологічне фотоповідомлення «Природа попереджає», виступ агітбригади шкільного театру «Шанс»  «Збережемо красу Землі для наших нащадків», міні - Оскар презентацій відеороликів «Ми за чисте майбутнє»,  уроки-агітації, які сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля, поширюють знання про  взаємозв’язок природи і суспільства. В школі діє міністерство екології, яке приймає участь в організації  екологічних десантів, озеленення шкільної території, екологічних свят.

 

Родинно-сімейне виховання

Співпраця школи і сім’ї є запорукою успішної виховної роботи з учнями. Робота з батьками- один із основних та найскладніших напрямків роботи. Школа завжди прагнула до взаємодії з сім'єю. Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснювалось через діяльність  з батьківською громадськістю та загальношкільним батьківським комітетом, родинні свята, анкетування батьків,  інформування  з питань досягнень, успішності вихованців, надання інформації з загального рейтингу школи та класу, вивчення морально-психологічного клімату в сім’ях, індивідуальну роботу з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці або стані здоров’я учнів та надання педагогічної та психологічної допомоги батькам, залучення батьків до активної участі у житті класу, проведення батьківських зборів, де розглядаються питання правової освіти, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, знайомство батьків з новинками педагогічної літератури з проблем родинної та батьківської педагогіки.

Профорієнтаційна діяльність

У школі-інтернаті завжди проводилась профорієнтаційна робота серед учнів старших класів. Але в цьому навчальному році було проведено набагато більше таких заходів.

Для визначення тих професій, яким учні надають перевагу, на початку навчального року було проведене анкетування. В класах були проведені бесіди, класні години щодо обговорення майбутньої професії, анкетування учнів та їх батьків.

У вересні 2015 року відбулась зустріч учнів 10, 11 класів із заступником відповідального секретаря приймальної комісії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та директором центру довузівської підготовки цього закладу. Вони розкрили технічну сторону вступної кампанії та вказали на помилки, які часто допускають абітурієнти. Були запропоновані курси з різних предметів, в тому числі і підготовчі.

Також у нас в закладі пройшли зустрічі

учнів 8 – 11 класів з представником центру тестування та розвитку «Гуманітарні технології» центру розвитку «Діалог»;

 учнів 10, 11 класів з представником довузівської підготовки університету митної справи та фінансів;

учнів 10, 11 класів з представником довузівської підготовки університету митної справи та фінансів;

учнів 10, 11 класів з представником юридичної академії;

учнів 10, 11 класів з представниками вузів Чехії, Австрії, Австралії.

Учні 10 і 11 класів були на екскурсіях у аграрному університеті на кафедрі ветеринарної медицини та у клініці цього факультету. Учні зсередини ознайомились із навчальним процесом у цьому вузі. Були присутні на практичних заняттях студентів, побували у операційній після операції та відчули запах операції. Ця екскурсія була дуже корисною для тих, хто вирішив обрати ветеринарію або медицину.

Також учні 9–11 класів були на фізико-технічному факультеті ДНУ, зустрілись із керівниками та викладачами кафедр технології виробництва ЛА, двигунобудування, проектування та конструкцій ЛА. Також учні 11 класу зустрілись із деканом механіко-математичного факультету та відповідальним секретарем приймальної комісії цього вузу.

Такі зустрічі та екскурсії є надзвичайно корисними через наочність такої інформації, завдяки їй нашим учням набагато легше буде зорієнтуватися в безлічі вузів та процесій.

В наступному навчальному році ми розширимо перелік вузів, технікумів та училищ, з якими ми будемо знайомити наших майбутніх випускників.

Обдаровані діти

В рамках роботи з обдарованими дітьми  в цьому навчальному році наші вихованці вперше прийняли участь у Всеукраїнському інтелектуальному конкурсі «Ерудит», який проводила Мала академія наук України. Треба зауважити, що дебютували досить успішно. Більшість учасників показала відмінний та добрий результат: всього взяли участь – 46 учнів, 10 – посіли I місце, 20 – II місце.

Другий рік поспіль наші юні поети та художники приймали участь у обласному конкурсі «Собори наших душ».

 Підготовлений до друку третій збірник літературних творів наших вихованців «Сповідь душі».

«Клас року»

З цього навчального року з метою активізації навчально-виховного процесу, різних форм позакласної роботи, підвищення інтересу учнів до навчання та громадського  життя, виявлення найактивнішого, найуспішнішого та найдружнішого класу, формування активної життєвої позиції, розвитку творчого потенціалу, підвищення ролі самоврядування в класах та школі був проведений конкурс «Клас року». Класи змагались у 3 вікових групах. 3 класи-переможці на лінійці останнього дзвоника отримають кубок. Також класи-переможці отримають головний приз – екскурсію.

Переможці:  3клас,  8 клас, 10 клас.

 

 

ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ

Відповідно результатів диспансеризації та рекомендацій лікарів спеціалістів, кожній дитині сплановані та надані оздоровчі процедури, згідно профілю захворювання та стану здоров’я.

Всі діти 2 рази на рік отримали профілактичне лікування, яке передбачає санацію хронічних вогнищ інфекції та підвищення опору організму, попередження загострень хронічних хвороб.

В медичному блоці використовувалися наступні методи терапії:

- медикаментозна терапія – згідно рекомендацій лікарів діти отримували лікарські засоби під контролем медичних працівників, як таблетовані, так і ін’єкційні форми.

- фізіотерапевтичне лікування з використанням наявних в медичному блоці фізіотерапевтичних апаратів (ультразвук, УФО, магнітотерапія, електрофорез, дарсонвалізація,  інгаляції, лазеротерапія.)

- спелеотерапія лікування іонами солі з метою підвищення опору організму дітей бронхо-легеневим та алергічним захворюванням, підвищення рівню імунітету;

- аромотерапія та психоемоційне розвантаження з використанням аромомасел та заспокійливої музики;

- оксигенотерапіязастосовується сінглетно-киснева  пінка з використанням рослинних адаптогенів - сиропи шипшини та кореню солодки;

- бальнеопроцедурициркулярний душ, аромовани, гідрована;

- лікувальний масаж  - застосовується  переважно масаж шийно –комірної зони,  масаж спини, загальний масаж;

- лікувальна фізкультура – проводяться заняття по графіку з розподілом дітей у відповідності зі станом здоров’я  на 2 групи – тренуючий та щадящий режими;

- вітамінотерапія – проводиться  восени курсом 10 днів.

Протягом  вересня 2015  - травня  2016 року медичними працівниками загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №4  проведені наступні оздоровчі процедури:

 

1.     Проліковані в фізіотерапевтичному кабінеті:  223  особи

-         УФО зеву та носу  –192  дітей

-         Магнітотерапія  –   22  дітей

-         Ультрозвук  – 110 дітей

2.     Масаж –  131  дітина, з них  36  пільгові категорії, що становить 28 % від  дітей , які отримали масаж.

3.     Медикаментозне лікування – біцилінопрофілактика ревматизму (ін’єкції «Біциліну-5 », «Біцилін - 3»  кожні 3 тижня),  ін’єкційні препарати   по призначенню – отримали  12  дітей. Протягом року проведено  46   парентеральних введень ін’єкційних препаратів  «Біцилін»  та «Ретарпен».

4.     Проведені профілактичні огляди  лікарем стоматологом –278 дітям, санація ротової порожнини проведена 32 дітям.

5.   Здійснено консультативний огляд лікарем кардіологом - 465  оглядів

6.    Проведено ЄКГ дослідження   - 197 особам.

7.   Профілактичні огляди педіатра  -  594  оглядів.

8.     Спелеотерапія проведена двічі всім дітям (восени -274, навесні - 260);

9.     Бальнеологічні процедури (циркулярний душ, гідровани, аромовани)  відпущено  10  дітям – 60 процедур, з них циркулярний душ 8дітям, аромовани пройшли 1 дитина, гідромасаж -1 дитина.

10. Сінглетно -кисневу пінку отримали всі діти двічі за учбовий рік

11.  Аромотерапію з психхоемоційним розвантаженням пройшли 196 дітей;

12. Вітамінотерапію в жовтні 2015 року отримали 295 дітей 

13.  Проведена наступна імунопрофілактична робота:

- 213 реакцій Манту

- 10 АДС ревакцинацій дітям старше 6 років

  -85  вакцинацій проти поліомієліту

- 14  вакцинацій проти кору, епідемічного паротиту , краснухи.

14.  Проведена диспансеризація дітей за участю лікарів спеціалістів на базі медичного кабінету:

Протягом диспансеризації в березні оглянуто 275 дітей, що становить 97% від всіх учнів школи. Діти , які не відвідували школу на період диспансеризації направлені на медичний огляд лікарів спеціалістів в медичні заклади за місцем мешкання.

За результатами диспансеризації всьго виявлено патології 685 випадки ,що становить 228% на 100 учнів, в тому числі вперше виявлено 58 нозологічних одиниць, всі вперше виявлені захворювання взяті на диспансерний облік , діти направлені на дообстеження та консультацію лікарів спеціалістів за профілем захворювання.

  

В 2015 - 2016 навчальному році в школі інтернаті перебувало  22 дитини -  інваліда, що становить 73,3  на 1000 дітей,  і  на 5 дітей менше у порівнянні з 2014-2015 навчальним роком .

 

Таким чином всі діти 100% пройшли диспансеризацію та отримали рекомендації  спеціалістів.

Господарська діяльність

1.     За рахунок спонсорської допомоги придбано проектор в кабінет математики,  МФУ  - в бухгалтерію.

2.     Участь у конкурсах, оформлення буклетів, рекламної продукції, прокат костюмів, обрізка аварійних дерев, підписка періодичних  фахових видань, аварійний ремонт сантехніки та вуличного освітлення, дитяче кафе «Затишок», ремонт стелажів у підвалі спального корпусу, друк фото на шкільні стенди, проведення екскурсій для 3-х класів, переможців конкурсу «Клас року» - всі витрати за рахунок спонсорської допомоги.