Гурток «Ракетомоделювання»
 

Ракетомоделювання - це один із найцікавіших видів дитячої науково-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку  пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях,  конкурсах. Мета занять у гуртках - оволодіння учнями базовими знаннями з ракето-моделювання, розвиток конструкторсько-технологічних здібностей гуртківців, формування в них стійкого інтересу до занять у гуртках ракетомоделювання та ракетомодель-ного спорту.

На заняттях учні вивчають історію розвитку ракетної техніки,  основні теоретичні поняття. Теоретичний матеріал пов'язується з темами практичних робіт. На практичних заняттях учні виготов-ляють моделі ракет, парашути з доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми і варіанти виготовлення окремих деталей моделей. Підсумкові заняття проводяться у вигляді виставок,  конкурсів,  змагань.

2020-2021 навчальний рік

 

 

 

2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік

  

  

2017-2018 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік