Cоціально-психологічна служба


                           
Вас вітає соціально-психологічна служба школи-інтернату №4

 

Соціально- психологічну службу  представляють   

 

Психолог                                                    Соціальний педагог

               

 

Красильнікова Наталія  Іванівна                 Дац Ніла Миколаївна                                      

 

                  Склад соціально- психологічної служби:

 

* заступник директора з виховної роботи

* соціальний педагог

* практичний психолог

* педагог- організатор

* старший лікар

* класні керівники,вихователі (беруть участь за необхідності)

 

Соціально- психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

 

  Основне призначення служби- психологічний і соціальний супровід дитини, надання їй психологічної, соціальної допомоги, вміння організувати її навчання, виховання, реабілітацію і адаптацію в суспільстві.

 

Мета: сприяння розуміння дітьми через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

 

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально- виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоровۥя, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

 

 

Для реалізації мети використовуються різні види робіт:

 

*Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

 

*Психодіагностична, на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів).На підставі результатів  психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

 

*Психокоректувальна  робота направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сімۥї,в соціальному оточенні та  розвиток здібностей, формування особи учня.

 

*Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих відхилень в психологічному і особовому розвитку учня.

 

*Просвітницька робота, яка спрямована на підвищення соціально- психологічної компетентності всіх учасників навчально- виховного процесу.